VĚRNOSTNÍ PROGRAM

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU / SYSTÉMU Fast Cash a.s.

Tato pravidla Věrnostního systému jsou platná od 1. 10. 2013.

Úvod
Speciální program pro věrné zákazníky Věrnostní program, (dále i jako „Věrnostní systém“) je organizován a spravován společností Fast Cash a.s., Školská 694/32, Praha 1, IČ: 24177032.

Věrnostní systém je určen pro zákazníky, kteří využívají služeb Fast Cash a.s. a uhradí své závazky vždy včas. Cílem Věrnostního systému je odměnit pravidelně platící zákazníky a poděkovat jim za jejich věrnost poskytnutím odměny při splnění níže uvedených podmínek, a to formou eshopu s odměnami na webových stránkách sk.fastcash.cz, sekce uživatelského profilu Fast Konto.

Všeobecné podmínky Věrnostního systému

Definice
„Věrnostní systém” je bonusový program organizován a spravován společností Fast Cash a.s., který umožňuje získat účastníkům věrnostního systému speciální odměnu.
„Eshop s odměnami” – prodejní místo odměn za body VP. Aktuální seznam všech odměn je k dispozici na internetových stránkách sk.fastcash.cz, sekce Fast Konto.
Účastník věrnostního systému” - zaregistrovaný klient u společnosti Fast Cash a.s., který aktivně čerpá a hradí své půjčky.
„VP“ – označení Věrnostního programu a fiktivní měny za účelem směny za odměnu
„Odměna“ – je věcné zboží, které se zakoupí za VP body. Na odměnu není žádný právník nárok. Odměna je stanovena ve Fast Kontu a přesný výrobek je vybrán společností Fast Cash a.s., Účastník věrnostního systému pouze volí oblast odměny, například mobilní telefon do hodnoty 5.000 Kč, či konkrétní položku, jako například nákup v Tesco v hodnotě 500 Kč.
„Doručování“ – doručování probíhá prostřednictví České pošty s.p. a to na doručovací adresu klienta.

Podstata Věrnostního systému
V rámci věrnostního programu sbírá Účastník věrnostního systému body za uhrazené půjčky v termínu, nikoli po splatnosti. Pokud Účastník věrnostního systému uhradí svou půjčku po splatnosti žádné body neobdrží. Systém přidělování bodů je stanoven z poplatku za půjčku, tzn. 10% z hodnoty poplatku za půjčku se přepočítá na VP body. Výměnou za takto nasbírané body může posléze Účastník věrnostního systému obdržet odměnu přes Fast Konto dle těchto stanovených pravidel.
„Odměna“ – je věcné zboží, které se zakoupí za VP body. Na odměnu není žádný právník nárok. Odměna je stanovena ve Fast Kontu a přesný výrobek je vybrán společností Fast Cash a.s., Účastník věrnostního systému pouze volí oblast odměny, například mobilní telefon do hodnoty 5.000 Kč, či konkrétní položku, jako například nákup v Tesco v hodnotě 500 Kč.
Výhody vyplývající z Věrnostního systému ani nasbírané body nelze postoupit či prodat jinému Účastníkovi věrnostního systému.
Nasbírané body nelze směnit za peněžní hotovost.

Účast ve Věrnostním systému
Účastníkem věrnostního systému se stává každý zaregistrovaný klient, ale body získává pouze klient, který své půjčky splácí včas.
Účast ve Věrnostním systému je osobní a nepřenosná.

Doručování
Doručování odměny je prostřednictví České pošty s.p., a to na doručovací adresu klienta, kterou uvedl v registraci na sk.fastcash.cz. Doba dodání je stanovena na maximálně 14 pracovních dnů, ode dne koupě odměny.

Ukončení nebo přerušení věrnostního systému
Fast Cash a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit nebo přerušit Věrnostní systém.
V případě ukončení nebo přerušení Věrnostního systému bude společnost Fast Cash a.s. o této skutečnosti informovat Účastníky věrnostního systému prostřednictvím emailové komunikace a na internetových stránkách sk.fastcash.cz
V případě ukončení nebo přerušení Věrnostního systému nemůže Účastník věrnostního systému uplatnit dosud nasbírané body.